U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 25 września 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.08.07
Strona wyświetlona  315 031 / 15 470 razy
 
Informacje dla inwestorów. Rok 2018
 
 
Informacja z dnia 2018.08.06
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, gmina Łaziska. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej oraz elementów prefabrykowanych. Dojazd do budynku wjazdem istniejącym z drogi utwardzonej. Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu poprawienie stanu technicznego przegród zewnętrznych, dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 599866-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.08.01
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesie Dębowym: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 597706-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.07.19
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesie Dębowym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla OSP Las Dębowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszej SWIZ.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 591616-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.06.15
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, gmina Łaziska. Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu: poprawienie stanu technicznego przegród zewnętrznych, dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 574202-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.06.11
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy zaproszenie do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Informacja z dnia 2018.03.21
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żużla stalowniczego w ilości ok. 4 000 ton na remont dróg gminnych o granulacji 0-31,5 mm (siwy) pochodzący z bieżącej produkcji. Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe, itp.)
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 534430-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.02.27
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi gminnej nr 108142L w miejscowości Piotrawin od km 0+000 do km 0+235 o długości 235 m.b.
Przedmiotem zamówienia jest: "Modernizacja drogi gminnej nr 108142L w miejscowości Piotrawin od km 0+000 do km 0+235 o długości 235 m.b. (działka nr ew.18)" Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 524318-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.02.22
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap pierwszy długości 1104,50 m.b.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap pierwszy długości 1104,50 m.b. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00; wykonanie oznakowania pionowego drogi D.07.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 521867-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2018.01.17
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, etap drugi długości 1032 m.b.
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap drugi długości 1032 m.b. Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00; wykonanie oznakowania pionowego drogi D.07.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 506814-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
 
Informacje o przetargach z poprzednich lat możesz zobaczyć wybierając z poniższego wykazu:
 
 
Do góry strony
 
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006