R a d a   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.01.06
Strona wyświetlona  13 924 / 110 850 razy
 
Informacje Rady Gminy Łaziska VIII kadencji
 
 
 
Zobacz:  jak przebiegała uroczysta sesja numer 1 Rady Gminy VIII kadencji
Zobacz:  nowy regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łaziska
Sprawdź czym zajmowała się Rada Gminy VIII kadencji na swoich sesjach:
 
Zobacz uchwały Rady Gminy VIII kadencji podjęte na sesji numer:
 
Zobacz interpelacje złożone przez radnych i odpowiedzi na nie:
 
Zobacz wyniki głosowań Radnych Rady Gminy:
 
Zobacz kto jest Twoim przedstawicielem w Radzie Gminy VIII kadencji:
 
 
 
Zobacz:  Wieloletni plan inwestycyjny dla Gminy Łaziska na lata 2007 - 2014
Zobacz:  Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska na lata 2009 - 2015
Zobacz:  Strategię Rozwoju Gminy Łaziska na lata 2016 - 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do góry strony
 
 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska