U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
odwiedzasz nas w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2017.04.23
Strona wyświetlona  797 523 / 8 915 razy
Informacje Urzędu Gminy Łaziska
 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska
przyjmują szanownych interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

[ przedmiot działalności ]    [ struktura organizacyjna urzędu ]    [ informacje podatkowe ]    [ nip regon konta bankowe ]

 
[ Jeśli nie wiesz, kto w urzędzie powinien zająć się twoją sprawą... ]

Szanowni Interesanci

Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:
1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

 
 
Informacje bieżące Urzędu Gminy. rok 2017
 
Informacja z dnia 23 kwietnia
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 kwietnia
Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Czas na działanie! Czas na własną firmę!" realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 kwietnia
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o ochronnym szczepieniu lisów wolnożyjących...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 kwietnia
Państwowy Powiatowy Inspektor Pracy w Opolu Lubelskim oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu Lubelskim organizują punkt konsultacyjny w siedzibie poradni (ulica Szkolna 5)...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 kwietnia
Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego przypomina, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania, które zaczynają obowiązywać, wprowadzają znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 kwietnia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, o Rozporządzeniu MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 marca
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 09 marca
Wojewoda Lubelski wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 24 lutego
W dniu 23-02-2017 roku w świetlicy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach odbyła się eliminacje gminne XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". W eliminacjach uczestniczyło 12 uczniów szkół z terenu gminy Łaziska...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 lutego
Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 stycznia
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu "Mikro innowacje- makro korzyści".
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 stycznia
Główny Urząd Statystyczny będzie realizował statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby wspólnej polityki rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi wpr i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 stycznia
Firma Consultor sp. z o.o. planuje rekrutację do projektu "Zatrudnij się sam!". Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, podziałania 9.3 rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 stycznia
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 stycznia
Po raz kolejny Gminna Biblioteka i Dom Kultury we współpracy z Urzędem Gminy Łaziska, zapraszają dzieci na bezpłatne zajęcia w trakcie ferii zimowych. W programie znajdą się m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi, konkursy, animacje, degustacje i inne atrakcje.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 stycznia
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 31 grudnia 2016
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai), podtypu h5n8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w polsce...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 grudnia 2016
28 grudnia oddano do użytku fragment 0,891 km drogi gminnej nr 108106l w miejscowości Las Dębowy- zniszczonej w wyniku powodzi w 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji ...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 grudnia 2016
Newralgiczny odcinek wału przeciwpowodziowego w powiecie opolskim, prawie półtorakilometrowy nasyp w Kępie Gosteckiej, został zmodernizowany. 28 grudnia oddany do użytku wał wizytowała delegacja władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowców okolicznych gmin:...
[zobacz więcej ...^
Jeśli chcesz zobaczyć o czym informowaliśmy w poprzednich latach:
 
 

zobacz też:
 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 - Sprawdź NIP, REGON, konta bankowe...
 - Statut Urzędu Gminy Łaziska
 

 
 
 
 
do góry strony

 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska