U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
odwiedzasz nas we wtorek, 21 listopada 2017 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2017.11.13
Strona wyświetlona  807 741 / 19 137 razy
Informacje Urzędu Gminy Łaziska
 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska
przyjmują szanownych interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

[ przedmiot działalności ]    [ struktura organizacyjna urzędu ]    [ informacje podatkowe ]    [ nip regon konta bankowe ]

 
[ Jeśli nie wiesz, kto w urzędzie powinien zająć się twoją sprawą... ]

Szanowni Interesanci

Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:
1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

 
 
Informacje bieżące Urzędu Gminy. rok 2017
 
Informacja z dnia 9 listopada
Opolscy policjanci zapraszają mieszkańców powiatu opolskiego na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Łaziskach. Zorganizowane spotkanie jest kontynuacją cyklu spotkań z mieszkańcami powiatu dotyczących bezpieczeństwa.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 listopada
Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców oraz rolników opodatkowanych podatkiem VAT
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 listopada
Wójt Gminy Łaziska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łaziska położonej we Wrzelowie
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 listopada
Konferencja "Rodzina - tu wszystko się zaczyna"
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 listopada
Wójt Gminy Łaziska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Program współdziałania Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Konsultacje polegać będą na wyrażeniu pisemnej opinii o projekcie Programu. Uwagi o programie należy składać w Referacie Organizacyjno - Społecznym Urzędu Gminy Łaziska (pokój nr 9) w terminie do dnia 15. 11. 2017 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 listopada
W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem badania jest...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 listopada
Innowacyjne Centrum Rozwoju oferuje szkolenie oraz 3 miesięczny staż. Oferta jest skierowana do osób przynależących do przynajmniej jednej z grup:...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 29 września
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" Partner Projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces" zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 września
Uroczyste otwarcie cmentarza wojennego w Kamieniu Kolonii
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 26 września
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 września
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim zaprasza na wystawę grzybów.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 19 września
Zaproszenie na uroczyste otwarcie odnowionego cmentarza w Kamieniu Kolonii, na którym spoczywają żołnierze armii austro - węgierskiej i rosyjskiej polegli podczas I wojny światowej...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 19 września
Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 września
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” skierowany jest do drużyn ze szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych amatorskich podmiotów stowarzyszeń i fundacji, które nie są zarejestrowane w systemie extranet PZPN. Zapisy...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 12 września
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizaują Święto Jesieni już po raz dziewiętnasty. W tym roku odbędzie się ono w niedzielę 24 września. Podobnie jak w ubiegłych latach będzie miało charakter...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 września
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 8 września w GBiDK, gdzie Wójt Gminy Roman Radzikowski dokonał aktu dekoracji. Na uroczystości obecny był również Starosta opolski pan Zenon Rodzik, który...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 września
Dnia 8 września 2017 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z gminy Łaziska. W ćwiczeniach uczestniczyły sekcje z wszystkich naszych 12 OSP. Głównym celem ćwiczeń było...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 31 sierpnia
Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 29 sierpnia
Od 1 września br. nie będzie już ani Agencji Nieruchomości Rolnych, ani Agencji Rynku Rolnego. Obie agencje zastąpi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 sierpnia
Uczniowski Klub Sprtowy "Orzeł" Łaziska obchodził piewrszą rocznicę działalności.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 sierpnia
Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ochronnym szczepieniu lisów...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 sierpnia
UKS Orzeł Łaziska obchodzi pierwszą rocznicę działalności. Z tej okazji zaprasza na...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 18 sierpnia
Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać organizatorów, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś!...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 18 sierpnia
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu "START Z INICJATYWĄ"...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 18 sierpnia
Fundacja ORANGE informuje, że z dniem 10 sierpnia rozpoczyna nabór do programu społecznego "Pracownie Orange"...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 8 sierpnia
Ostrzeżenie o upałach...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 sierpnia
Wójt Gminy Łaziska poszukuje pracownika na stanowisko kasjer w Urzędzie Gminy...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 3 sierpnia
Fundacja Pro Liberis opracowała plikację "Bezpieczna Kąpieliska", którą za darmo można pobrać na system Android i iOS. Aplikacja jest całkowicie darmowa i nie zwiera żadnych reklam. Można ją pobrać na telefon i używać w dowolnym miejscu w Polsce....
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 27 czerwca
W dniu 25 czerwca bieżącego roku na boisku Orlik w Łaziskach odbyła się pierwsza Olimpiada Przedszkolaka. Uczestnikami było 24 dzieci ze wszystkich szkół naszej gminy i gminy Solec nad Wisłą...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 czerwca
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów, baterii, opon w bieżącym roku.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 czerwca
Konkurs na projekt maskotki Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 czerwca
Wójt Gminy Łaziska ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności ws pólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 2 czerwca
Starosta Opolski zaprasza rolników poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków na spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Krzysztofem Hetmanem...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 2 czerwca
Corocznie w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) odbywają się gminne zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu opolskiego. W tegorocznych zawodach organizowanych w Józefowie nad Wisłą wzięło udział...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 maja
Samorząd Powiatu Opolskiego zaprasza na "Podróż po skarbach kultury Powiatu Opolskiego" w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 12 maja
Informacja o terminie przyjmowania oświadczeń o stratach spowodowanych wiosennymi przymrozkami
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 4 maja
Dzień Strażaka 2017
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 27 kwietnia
Komunikat PIORiN o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 kwietnia
Lokalna Grupa Działania "OWOCOWY SZLAK" wraz z Kraśnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych IMPULS oraz Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 'OIC Poland' realizują projekt pt. "Wyzwalamy potencjał NEET" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 kwietnia
ELPRO sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Skuteczna aktywizacja" realizowanym w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 24 kwietnia
Aplikacja: "Moja Komenda" - Opolanie lubią to!
Od kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilnej "Moja Komenda", Opolanie nie mają problemu z uzyskaniem kontaktu do dzielnicowego. Aplikacja została przygotowaną w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 kwietnia
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 kwietnia
Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Czas na działanie! Czas na własną firmę!" realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 kwietnia
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o ochronnym szczepieniu lisów wolnożyjących...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 kwietnia
Państwowy Powiatowy Inspektor Pracy w Opolu Lubelskim oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu Lubelskim organizują punkt konsultacyjny w siedzibie poradni (ulica Szkolna 5)...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 7 kwietnia
Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego przypomina, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania, które zaczynają obowiązywać, wprowadzają znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 kwietnia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, o Rozporządzeniu MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 marca
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 09 marca
Wojewoda Lubelski wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 24 lutego
W dniu 23-02-2017 roku w świetlicy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach odbyła się eliminacje gminne XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". W eliminacjach uczestniczyło 12 uczniów szkół z terenu gminy Łaziska...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 lutego
Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 stycznia
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu "Mikro innowacje- makro korzyści".
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 23 stycznia
Główny Urząd Statystyczny będzie realizował statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby wspólnej polityki rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi wpr i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 stycznia
Firma Consultor sp. z o.o. planuje rekrutację do projektu "Zatrudnij się sam!". Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, podziałania 9.3 rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 stycznia
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 stycznia
Po raz kolejny Gminna Biblioteka i Dom Kultury we współpracy z Urzędem Gminy Łaziska, zapraszają dzieci na bezpłatne zajęcia w trakcie ferii zimowych. W programie znajdą się m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi, konkursy, animacje, degustacje i inne atrakcje.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 stycznia
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 31 grudnia 2016
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai), podtypu h5n8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w polsce...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 grudnia 2016
28 grudnia oddano do użytku fragment 0,891 km drogi gminnej nr 108106l w miejscowości Las Dębowy- zniszczonej w wyniku powodzi w 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji ...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 grudnia 2016
Newralgiczny odcinek wału przeciwpowodziowego w powiecie opolskim, prawie półtorakilometrowy nasyp w Kępie Gosteckiej, został zmodernizowany. 28 grudnia oddany do użytku wał wizytowała delegacja władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowców okolicznych gmin:...
[zobacz więcej ...^
Jeśli chcesz zobaczyć o czym informowaliśmy w poprzednich latach:
 
 

zobacz też:
 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 - Sprawdź NIP, REGON, konta bankowe...
 - Statut Urzędu Gminy Łaziska
 

 
 
 
 
Do góry strony

 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska