W dniu 06.09.2019. jubileusz 100- lecia urodzin obchodził Pan Tadeusz Kręcisz. Pan Tadeusz zamieszkuje w miejscowości Zakrzów, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa oraz wyróżniał się wielkim zaangażowaniem w sprawy społeczne. Na uroczystość setnych urodzin z gratulacjami pospieszyli przedstawiciele Gminy Łaziska w osobach: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marioli Niewielkiej, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Gazdy oraz Wójta Gminy Łaziska Pana Karola Grzędy. W jubileuszu uczestniczył również Kierownik KRUS w Opolu Lubelskim, Pan Dariusz Stachowicz.
Złożono najserdeczniejsze życzenia kierując dla Pana Tadeusza wyrazy uznania i głębokiego szacunku za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat, po czym wręczono listy gratulacyjne oraz kosze prezentowe.
Szczególne podziękowania kierujemy do rodziny Pana Tadeusza Kręcisza za sympatyczne i miłe przyjęcie delegacji.

Czcionka
Kontrast