U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w sobotę, 19 stycznia 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2015.02.02
Strona wyświetlona 260669 razy
 
Kultura w Gminie Łaziska
 
 
Na terenie gminy Łaziska działa Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury. Sieć bibliotek w gminie Łaziska jest niezmienna od dziesiątków lat. Biblioteki swoją działalność w środowisku zaznaczają systematyczną, wielokierunkową pracą, wysokimi wskaźnikami czytelniczymi oraz tożsamością z lokalnymi wartościami. Praca w bibliotekach na terenie gminy Łaziska znacznie odbiega od standardowego modelu, za co wielokrotnie ta instytucja była nagradzana.
GBiDK w Łaziskach należy do grona nielicznych w województwie bibliotek, które świadczą usługi także jako dom kultury. Filie biblioteczne natomiast przejęły księgozbiory szkolne i obecnie pełnią również rolę bibliotek szkolnych.
Biblioteki są otwarte na współpracę w różnorodnych formach działania. Obok bogatej oferty książkowej zapraszają mieszkańców do udziału w imprezach środowiskowych, spotkaniach autorskich, konkursach, wycieczkach i wyjazdach do teatru. Wszystkie placówki wspomagają promocję gminy, kultywują tradycję i regionalizm.
Bieżące informacje o działalności można znaleźć na oficjalnej stronie GBiDK

Braciejowice:

  


Kamień:

  


Kępa Piotrawińska:

  


Łaziska:

  

Wszystkie filie biblioteczne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych

Z usług wszystkich bibliotek w Gminie Łaziska korzysta około 23,5% mieszkańców gminy.

Pozytywnym zjawiskiem jest stały wzrost liczby wypożyczeń.

 Do góry strony

[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006