U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Propozycje herbu Gminy Łaziska. Informacja archiwalna z 2007 roku
 
 
Przedstawiamy Państwu osiem propozycji herbu Gminy Łaziska. Propozycje te opracował p. Henryk Soroka. Jak czytamy w jego opracowaniu:
 
(...) W poszukiwaniu motywów dla tworzonych herbów gmin zwykle uwzględnia się kilka okoliczności historycznych:
  1) herby dawnych właścicieli miejscowości wchodzących w skład gminy, o ile odegrali oni ważną rolę w miejscowych dziejach,
  2) wizerunki świętych patronów związanych z miejscowymi kultami (patroni miejscowych kościołów, kościoła głównego, kościoła najstarszego),
  3) motywy nawiązujące do charakterystycznych zjawisk życia gospodarczego obszaru gminy w przeszłości lub współcześnie,
  4) odniesienia do charakterystycznych cech środowiska naturalnego i kulturalnego gminy (rośliny, zwierzęta, zabytki).
 
Na terenie Gminy Łaziska trudno wskazać na rody szlacheckie, które odegrały wybitną rolę w dziejach lokalnych, regionu i państwa. W miejscowościach Gminy w przeszłości zamieszkiwała szlachta drobna, posiadająca najczęściej jedynie części wsi (nieliczni są dziedzice posiadający całą wieś lub kilka wsi), i nie odgrywała ona znaczniejszej roli. Do charakterystycznych elementów krajobrazu naturalnego można zaliczyć położenie Gminy nad Wisłą, zaś do szczególnych elementów krajobrazu kulturalnego należy zaliczyć gotycki kościół śś. Tomasza i Stanisława w Piotrawinie.Propozycja numer 1 Propozycja numer 2 Propozycja numer 3


Propozycja numer 4 Propozycja numer 5 Propozycja numer 6


Propozycja numer 7 Propozycja numer 8

 
Wyniki sondy przeprowadzonej w okresie 09-11 2007, dotyczącej wyboru herbu dla Gminy Łaziska:
 
 
Na swoim posiedzeniu, w dniu 29.12.2007 Rada Gminy podjęła decyzję o rekomendacji do Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, propozycji numer 1 jako przyszłego herbu Gminy Łaziska.

 

 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska