U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018.12.19
Strona wyświetlona 1230 razy
 
Informacje dla inwestorów. Informacja z dnia 2018.10.20

Dokumenty i informacje dotyczące przetargu nr 2018/S 203-461780:
 
Kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych
 
Przetarg zakończył się 19 grudnia 2018 roku.
Zobacz informację z otwarcia ofert
 
 
Ogłoszenie o przetargu [148/165]

Komplet dokumentów wraz z SIWZ i załącznikami niezbędnymi do uczestnictwa w przetargu [353]
   - 2018.11.05 Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   - 2018.11.05 Zmieniony wzór formularza ofertowego
   - 2018.11.05 Dodano klucz dostępu do miniportalu Zamówień Publicznych
   - 2018.11.23 Dodano zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami
   - 2018.11.23 Dodano modyfikację pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
   - 2018.11.27 Dodano ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
   - 2018.11.27 Dodano zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami
   - 2018.12.03 Dodano ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
   - 2018.12.03 Dodano zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami
Zainteresowanych rosimy o ponowne pobranie kompletu dokumentów przetargowych

 
Symbole użyte powyżej oznaczają:
 
 - plik w formacie PDF. Do otworzenia pliku użyj programu Adobe Acrobat Reader  lub Foxit PDF Reader (bez instalacji)  
 - plik w formacie DOC. Do otworzenia pliku użyj komercyjnego programu MS Word lub darmowego Word Viewer
 - plik ZIP zawierający spakowane dokumenty. Do otworzenia pliku użyj programu archiwizującego np darmowego 7zip
 


 
 
 Informacja z otwarcia ofert
 
 
 
 
 
 
Masz pytanie dotyczące powyższego przetargu?

telefon 81 827 69 27 fax 81 827 69 36  rgs@gminalaziska.pl     Formularz kontaktowy
       
Zadzwoń Wyślij fax Wyślij email wypełnij formularz
 
 
 
 
 Wróć do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006