R a d a   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2014.12.14

Strona wyświetlona 5443 razy
 
Informacja Rady Gminy Łaziska

1 grudnia 2014 roku, o godzinie 13:00 nowowybrana Rada Gminy Łaziska VII kadencji rozpoczęła swoje pierwsze posiedzenie.
 
Na Sesji obecni byli wszyscy, wybrani 16 listopada, Radni tj.:
  1 - Władysław Kramek (Lista nr 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 110 głosów)
  2 - Henryk Kołodziejczyk (Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 76 głosów)
  3 - Jarosław Hipolit Błażejewski (Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 70 głosów)
  4 - Marcin Gazda {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 87 głosów)
  5 - Monika Katarzyna Matejko {Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 149 głosów)
  6 - Tomasz Paweł Sochaj {Lista nr 16 KWW Porozumienie Społeczne "Czas na zmiany" 32 głosy)
  7 - Mieczysław Kurleto {Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 76 głosów)
  8 - Marek Jerzy Kułaga {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 69 głosów)
  9 - Karol Andrzej Grzęda {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 65 głosów)
10 - Janusz Stanisław Szkutnik {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 84 głosy)
11 - Stanisław Franciszek Owczarz {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 62 głosy)
12 - Agnieszka Binięda {Lista nr 16 KWW Porozumienie Społeczne "Czas na zmiany" 80 głosów)
13 - Krzysztof Zbigniew Kurek {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 58 głosów)
14 - Stanisław Możdżeń {Lista nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 36 głosów)
15 - Dariusz Jaśkowski {Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 85 głosów)
 
Obecni byli również Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Władysław Ciesielski, Sekretarz Gminy p. Tomasz Czyż oraz pracownik Urzędu Gminy obsługujący oragny RG p. Joanna Kramek.
Sesję otworzył p. Tomasz Czyż witając zebranych. Po krótkim wystąpieniu Sekretarz Gminy przekazał prowadzenie obrad Radnemu- Seniorowi, p. Władysławowi Kramkowi.
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący GKW w Łaziskach p. Władysław Ciesielski. Wręczył on Radnym zaświadczenia o wyborze radnego.
Realizując porządek obrad Przewodniczący-Senior wezwał Radnych do złożenia slubowania. Po odczytaniu teksty wszyscy Radni potwierdzili złożenie ślubowania słowami "ślubuję" lub "ślubuję tak mi dopomóż Bóg".
 
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Radni zgłosili dwie kandydatury:
- Pana Henryka Kołodziejczyka
- Pana Władysława Kramka
Obaj wyrazili chęć ubiegania się o to stanowiesko.
 
Wybrana Komisja skrótacyjna rozdała, przygotowane przez p. Joannę Kramek, karty do głosowania. Głosowanie było tajne.
 
Po przeliczeniu głosów okazało się, że Przewodniczącym Rady Gminy Łaziska VII kadencji został pan Henryk Kołodziejczyk. Za jego kandydaturą opowiedziało się 10 z 15 radnych. Radni podjęli uchwałę nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łaziska
 
 
Przewodniczenie obradom przejął nowowybrany Przewodniczący Rady Gminy.
 
 
Ostatnim punktem porządku obrad był wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez Radnych był pan Krzysztof Zbigniew Kurek. W tajnym głosowaniu uzyskał 100% głosów. Radni podjęli uchwałę nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łaziska.
 
 
Na tym zakończyły się obrady I Sesji Rady Gminy Łaziska VII kadencji.
 

Do góry Do góry strony Do góry
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Rada Gminy]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006