U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 18 października 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja: 2017.12.07
Strona wyświetlona 186 razy
 
Informacja Rady Gminy Łaziska. Zaproszenie na sesję Rady Gminy

 
MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA
 
Zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) - serdecznie zapraszam na XXXI - ą Sesję Rady Gminy Łaziska VII kadencji, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 11:00 , w budynku Urzędu Gminy Łaziska (Sala Narad), z proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Łaziska.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łaziska odbytej 17 listopada 2017 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2018.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad trzydziestej pierwszej Sesji Rady Gminy Łaziska.
 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszam do udziału w sesji
  /-/ Henryk Kołodziejczyk
  Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

TOP Do góry strony TOP
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006