U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.11.24
Strona wyświetlona 2273 razy
Informacje Rady Gminy. Pierwsza Sesja Rady Gminy Łaziska VIII Kadencji
 
22 listopada 2018 roku, o godzinie 10:00 nowowybrana Rada Gminy Łaziska VIII kadencji rozpoczęła swoje pierwsze posiedzenie.
Na sesji obecny był nowy Wójt Gminy pan Karol Grzęda, ustępujący wójt pan Roman Radzikowski, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Tomasz Czyż, Skarbnik Gminy p. Renata Czapla, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy p. Szymon Koniałka i pan Radosław Dolak.
Na Sesji obecni byli wszyscy, wybrani 22 października Radni tj.:
 1 - Kozieł Marek - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 117 - 53,42%
 2 - Kołodziejczyk Henryk - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 62 - 53,45%
 3 - Szafran Kamil - Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wspólne Łaziska - 59 - 55,66%
 4 - Gazda Marcin - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 70 - 46,36%
 5 - Matejko Monika Katarzyna - Lista nr 10 - Komitet Wyborczy PiS - 124 - 56,62%
 6 - Sochaj Tomasz Paweł - Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wspólne Łaziska - 36 - 38,30%
 7 - Piłat Wiesław Leon - Lista nr 10 - Komitet Wyborczy PiS - 55 - 38,19%
 8 - Prościńska Beata Jolanta - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 42 - 34,15%
 9 - Kutyna Jacek - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 69 - 54,33%
10 - Sikora Andrzej Sławomir - Lista nr 10 - Komitet Wyborczy PiS - 86 - 56,21%
11 - Owczarz Stanisław Franciszek - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 74 - 58,27%
12 - Dzierżak Tadeusz Stanisław - Lista nr 10 - Komitet Wyborczy PiS - 59 - 47,58%
13 - Kurek Krzysztof Zbigniew - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 70 - 70,00%
14 - Ziemba Jarosław - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 45 - 60,81%
15 - Skrzypczyński Wiesław - Lista nr 2 - Komitet Wyborczy PSL - 72 - 48,32%
Sesję otworzył najstarszy z wybranych Radnych p. Dzierżak Tadeusz witając zebranych. Po jego krótkim wystąpieniu Przewodniczący GKW w Łaziskach p. Tomasz Czyż ręczył Radnym zaświadczenia o wyborze radnego.
Realizując porządek obrad Przewodniczący-Senior wezwał Radnych do złożenia slubowania. Po odczytaniu tekstu wszyscy Radni potwierdzili złożenie ślubowania słowami "ślubuję" lub "ślubuję tak mi dopomóż Bóg".
Następnie pan Tomasz Czyż wręczył Wójtowi zaświadczenia o wyborze na wójta Gminy Łaziska, który złożył ślubowanie oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Radni zgłosili jedną kandydaturę pana Marcina Gazdę/
Wybrana Komisja skrótacyjna rozdała, przygotowane przez p. Joannę Kramek, karty do głosowania. Głosowanie było tajne.
Po przeliczeniu głosów okazało się, że Przewodniczącym Rady Gminy Łaziska VIII kadencji został pan Marcin Gazda. Za jego kandydaturą opowiedziało się 15 z 15 radnych. Radni podjęli uchwałę nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łaziska.
Przewodniczenie obradom przejął nowowybrany Przewodniczący Rady Gminy.
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez Radnych był pan Kutyna Jacek. W tajnym głosowaniu uzyskał 100% głosów. Radni podjęli uchwałę nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łaziska.
W dalszej części obrad Rada Gminy ustaliła składy komisji stałych, w których będą pracowali Radni:
KOMISJA REWIZYJNA
KOMISJA SKARG WNIOSKÓW i PETYCJI
KOMISJA DS BUDŻETU i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KOMISJA OŚWIATY i SPRAW SPOŁECZNYCH
KOMISJA DO SPRAW ROLICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 
 
 
 
 
 
 Dodaj swój komentarz do tej informacji Powiadom znajomego
 Powiadom znajomych o tej informacji
 Wróć do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006