U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.04.03
Strona wyświetlona 2 619 razy
 
Informacje Urzędu Gminy. Rejestr zbiorów danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zbiór danych geodezyjnych EWOPIS
Nazwa administratora danych Wójt Gminy Łaziska  24-335 Łaziska 76
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych ABI w Urzędzie Gminy Łaziska
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Nie powierzono
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych - Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjno- kartograficzne (Dz.U. 2015 poz 520)
- Rozp MRRiB z dnia 29 03 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz 542)
Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze - osoby fizyczne
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze - nazwisko i imię
- adres
- numer działki
Sposób zbierania danych do zbioru Dane przekazuje nam Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane nie są przekazywane
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane -
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Nie są przekazywane
Data wpisu zbioru danych do rejestru 2015.07.01
Data ostatniej aktualizacji  
Informacja o rodzaju i zakresie zmiany Nowy wpis
 
 
 
 
Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006