U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 316 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
Realizacja projektu "Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem
przy budynku Gimnazjum w Łaziskach"
 
Gmina Łaziska na początku roku 2004 wykonała dokumentację techniczną na budowę długo oczekiwanej Sali Gimnastycznej. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej pojawiła się szansa do uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
Władze gminne podjęły zdecydowane kroki w kierunku uzyskania pomocy finansowej. Na początku lipca 2004 r. złożyliśmy dobrze przygotowany wniosek aplikacyjny w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Powiodło się!
Nasz wniosek w wyniku oceny merytorycznej i technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów oraz po otrzymaniu rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, otrzymał decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wnioskowanej wysokości. Wniosek następnie przekazano do Instytucji Pośredniczącej, którą jest Wojewoda Lubelski, w celu podpisania umowy finansowej. Podpisaliśmy umowę na wnioskowaną kwotę dotacji.
- 75% wartości inwestycji będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 10% wartości inwestycji będzie dofinansowane ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa;
- 15% wartości inwestycji będzie pochodziło ze środków budżetu Gminy Łaziska.
Gdyby nie środki unijne i wsparcie z budżetu państwa gminy nie byłoby stać na wykonanie tak kosztownej inwestycji. Przyświecała nam myśl, iż szkoła powinna stwarzać nie tylko możliwość ćwiczenia umysłu, ale także sprawności fizycznej, którą zdobywa się na lekcjach wychowania fizycznego.
17 listopada 2004 roku staraniem władz gminnych po przeprowadzonej procedurze przetargowej rozpoczęto budowę pierwszej sali gimnastycznej w Gminie Łaziska.
o końca grudnia 2004 roku wykonaliśmy roboty ziemne i fundamentowe, przełożenie kolidującego wodociągu śr. 100 mm i zabezpieczenie istniejącego rurociągu śr. 65mm. Roboty te były zaplanowane do wykonania na IV kwartał 2004 r. zgodnie z harmonogramem z wniosku aplikacyjnego.
 
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006