U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 316 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
 
Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia sportowego
sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Łaziskach
 


1 Numer i nazwa Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
2 Numer i nazwa projektu Z/2.06/III/3.5.1/125/06 Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia sportowego sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Łaziskach
3 Okres realizacji projektu 2006/01/10 – 2009/05/18
4 Rodzaj projektu* Dostawy
5 Nazwa i adres Beneficjenta Gmina Łaziska, Łaziska 76, 24 – 335 Łaziska
 
 
W wyniku realizacji projektu została wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy sala gimnastyczna przy budynku Gimnazjum w Łaziskach o powierzchni areny sportowej 450 m2.
Przyjęte rozwiązania techniczne są optymalne, ponieważ ich zastosowanie pozwala na racjonalne wykorzystanie sali gimnastycznej np. montaż kotary grodzącej na lince stalowej, dzielącej salę na dwa sektory, umożliwia prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego prowadzonego w dwóch grupach. Z uwagi na podział sali na sektory zamontowano tablice na ścianach bocznych do prowadzenia rozgrywek siatkówki i koszykówki.
Pod względem maksymalnego wykorzystania przestrzeni obiektu uwzględniono zamontowanie konstrukcji wsporczych tablic i obręczy do koszykówki pozwalających na składanie ich w sposób minimalizujący zajmowaną przestrzeń (bez konieczności demontażu). Pozwala to na rozgrywki w takich dyscyplinach jak piłka ręczna i piłka siatkowa z minimalnym ograniczeniem przestrzeni.
Drążek gimnastyczny nie jest kotwiczony w podłodze, więc nie zajmują przestrzeni. Zamocowano piłkochwyty, które pozwalają na minimalizację uszkodzeń ścian, co wpływa na zminimalizowanie kosztów remontów np. konieczności malowania.
Magazyn sprzętu sportowego jest dostępny z płyty boiska na tym samym poziomie, co sala. Wielkość doposażenia umożliwia przenoszenie i składanie sprzętu w sposób nieograniczony. Słupki do piłki siatkowej nie wymagają zastosowania odciągów, co np. umożliwia ćwiczenia z lekkiej atletyki. Drabinki pełnią podwójną funkcje: są jednocześnie przyrządami gimnastycznymi jak również spełniają funkcje ochronną dla okien, ścian i grzejników.

Wszystkie przyrządy i urządzenia lekkoatletyczne zaprojektowano tak, że nie wymagają stałego zamontowania. Ponadto urządzenia sportowe posiadają Certyfikaty wymagane obowiązującym prawem, co oznacza, że;
- są bezpieczne dla dzieci,
- skład, konstrukcja, wykończenie nie stanowią zagrożenia,
- instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji jest jasna i przejrzysta,
- nie oddziałują negatywnie na inne produkty, które mogą być z nimi połączone.
Jest to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w Polsce.
Produktem projektu jest:
03.5.29 Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych- 82 szt.;
03.5.30 Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny-1szt.;
03.5.31 Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno – edukacyjny – 450 m2.
Celem realizacji projektu jest:
1. Tworzenie warunków do rozwoju placówek działających w systemie oświaty
2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.
3. Podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych.
4. Zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalne.
Oddziaływanie projektu przyczynia się do:
1. Utrzymania obecnych miejsc pracy.
2. Poprawy konkurencyjności regionu wyrażonej podniesieniem dostępności do wysokiej klasy usług edukacyjnych dla średnio 234 osoby.
3. Poprawy kondycji fizycznej młodzieży i dorosłych wyrażone liczbą 294 osób korzystających w sposób ciągły z sali sportowej rocznie (uczniowie i członkowie klubu sportowego).
Głównym strategicznym celem Projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej w Gminie Łaziska służącej wzmocnieniu konkurencyjności Lubelszczyzny.
Rezultatem projektu jest:
03.5.57 Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej-234 osoby;
03.5.58 Liczba osób korzystających z obiektów sportowych- 294 osoby.
Realizacja projektu będzie sprzyjała podniesieniu jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego, zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalną
 
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006