U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 255 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 
OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
Budowa drogi gminnej nr 2249039 Kamień- Kopanina Kamieńska
Nr projektu: 01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-094/09
Umowa o dofinansowanie nr 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-094/09-00-0070 z dnia 18/12/2009 r.
Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 1286966,28 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1262716,28 PLN
Wnioskowana kwota: 631358,14 PLN
 
 
Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie Wartość wskaźnika osiągnięta  od złożenia poprzedniego wniosku o płatność Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika
1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100
Wskaźniki produktu
Długość wybudowanych dróg gminnych km 0 1,3 1,3 1,3 100
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych szt. 0 2 2 2 100
Liczba wybudowanych skrzyżowań szt. 0 1 1 1 100
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km 0 2,6 2,6 2,6 100
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006