U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 260 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"
 
1.Nazwa zadania:
Wzmocnienie funkcji kulturalnych i społecznych istniejącej infrastruktury kultury w gminie Łaziska poprzez remont, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektów-dotyczy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach i świetlicy w Piotrawinie.
 
2.Cel operacji:
Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Łaziska. Cel operacji jest zgodny z celami PROW ponieważ GBiDK oraz świetlica będą zaspakajały potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, jak również umożliwią rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez pełnienie roli miejsca spotkań mieszkańców.
 
3.Zakres rzeczowo - finansowy:
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łaziskach
- wyposażenie biblioteki w meble
- wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy
- budowa sieci komputerowej
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006