U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 159 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
 
Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Zrealizowane zostały następujące zamierzenia:
1.Szkoła Podstawowa w Kamieniu
organizacja placu zabaw- zakup wyposażenia placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, wyposażenie pomieszczeń w meble, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zakup ICT, sprzętu audiowizualnego, tablicy interaktywnej
2.Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
organizacja placu zabaw - zakup wyposażenia placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu, wyposażenie pomieszczeń w meble, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej
3.Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
organizacja placu zabaw- zakup wyposażenia placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu, wyposażenie pomieszczeń w meble, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej
W wyniku przeprowadzonego postępowania przeytargowego projekt zreallizowała firma BLACHO-DACH Usługi Budowlane Marek Janeczko, ul. Urzędowska 310, 23-210 Kraśnik
Cena wybranej oferty: 260 991,00
 
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006