U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2017.01.27
Strona wyświetlona  394 233 razy
 
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego


 
 
 
 
2016
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Łaziska i Kolonia Łaziska
2015
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu
Zakup i montaż instalacji solarnej oraz zakup wyposażenia do budynku sanitarno - szatniowego w Piotrawinie
2014
Budowa i modernizacja dróg w miejscowości Kamień
Budowa chodnika w miejscowości Kamień
Budowa placu zabaw w Piotrawinie
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodnie
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopaninie Kamieńskiej
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
 
 
 
 
 
 
2013
Budowa drogi gminnej w Kamieniu
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Łaziska
Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu
Budowa budynku sanitarno- szatniowego oraz przebudowa płyty boiska sportowego w Piotrawinie
Budowa placu zabaw w Braciejowicach
Budowa chodnika w miejscowości Piotrawin
Budowa chodnika w miejscowości Łaziska
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie
2012
Odbudowa dróg gminnych w Kępie Gosteckiej, Lesie Dębowym, Braciejowicach i w Kamieniu
Przebudowa centrum Łazisk
Budowa kompleksu boisk sportowych w Łaziskach
2011
Modernizacja drogi gminnej w m. Kamień - Kolonia Kamień
Remont drogi gminnej  w miejscowości Zakrzów
Remont drogi gminnej w miejscowości Las Dębowy
Przebudowa wodociągu w miejscowościach Zgoda i Kopanina Kaliszańska
2010
Remont i doposażenie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach i świetlicy w Piotrawinie
2009
Budowa drogi gminnej Kamień- Kopanina Kamieńska
 
 
 
 
 
W ramach Europejskiego Funduszu Spójności uczestniczymy w programie Kapitał Ludzki gdzie realizujemy zadanie:
- Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość. Promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Łaziska
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska zrealizowaliśmy projekt "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska"
 
 
 


Uczestniczymy również w Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Banku Światowego
                                                                                          

 
 
 
 
 
2006
e-Urząd – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska
2004 - 2005
Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Łaziskach
Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy budynku Gimnazjum w Łaziskach
 
 
 
 
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" przystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" [zobacz ...]
 
 
 
 
Pełną informację na temat funduszy europejskich uzyskasz:
 


 

Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006