U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.03.13
Strona wyświetlona 2259 razy
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Informacja z dnia 2018.03.12
 
10 marca miała miejsce ważna patriotyczna uroczystość, upamiętniająca sto dziesiątą rocznicę urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza "Zawiszy" i setną rocznicę urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza "Doliwa".
W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, starosta opolski Zenon Jerzy Rodzik, wójt gminy Łaziska Roman Radzikowski, sekretarz miasta i gminy Józefów nad Wisłą Andrzej Zarębski, przewodniczący Rady Gminy Łaziska Henryk Kołodziejczyk, dowódca Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady mjr Michał Szmajda, dowódca 22. Batalionu Lekkiej Piechoty z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Sławomir Mizaga, członkowie okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Lublina i Chełma.
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji śp. mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza, ps. "Zawisza" i śp. ppor. Witolda Iłłakowicza, ps. "Doliwa", pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Kozaka. Po zakończeniu nabożeństwa Małgorzata Iłłakowicz odczytała list szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka. Następnie dokonano poświęcenia i odsłonięcia tablicy poświęconej bohaterom uroczystości. Uroczystego odsłonięcia dokonali syn i wnuk Witolda Iłłakowicza. Kolejnymi punktami uroczystości było złożenie wiązanek przed tablicami oraz wykład dr Rafała Drabika z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Ważnym elementem uroczystości było wręczenie bratankowi śp. Jerzego Iłłakowicza "Zawiszy", Witoldowi Iłłakowiczowi, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystego wręczenia Orderu dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
 
Jerzy Olgierd Iłłakowicz (ur. 8 marca 1908 w Łaziskach, w woj. lubelskim, zm. 13 stycznia 1984 w Fort Lauderdale w południowo-wschodniej części stanu Floryda). Polski działacz organizacji podziemnych w czasach II wojny światowej, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Syn Witolda i Haliny z Kleniewskich h. Zagłoba. W okresie międzywojennym działacz Obozu Narodowo-Radykalnego. Po wybuchu wojny, wraz z innymi członkami Grupy Szańca, przystąpił do tworzenia konspiracyjnej organizacji katolicko-narodowej Związek Jaszczurczy. Otrzymał zadanie organizacji resortów cywilnych oraz został szefem finansów, którą to funkcję pełnił w Narodowych Siłach Zbrojnych do 1944. Był przedstawicielem ZJ w Tymczasowej Narodowej Radzie Politycznej. Wiosną 1944 został członkiem Rady Politycznej NSZ. W sierpniu 1944 oddelegowany do okręgu częstochowskiego NSZ. Następnie został szefem departamentu VI w dowództwie NSZ, ze stopniem kapitana. W styczniu 1945 ewakuował się do Wiednia i dalej na zachód, gdzie doczekał wyzwolenia przez armię USA. We Frankfurcie został przydzielony do Polskiej Misji Łącznikowej. Z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz wyzwolonych jeńców, którzy znaleźli się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, zorganizował na polecenie dowództwa amerykańskiego, kompanie wartownicze. Po reorganizacji amerykańskich sił okupacyjnych i powstaniu Continental Base Section pełnił funkcję, w stopniu majora, starszego oficera łącznikowego. Po następnej reorganizacji w armii okupacyjnej USA został delegowany do głównej kwatery I.R.O. - Międzynarodowej Organizacji ds. Uchodźców w Heidelbergu. Potem stworzył Stowarzyszenie Polskich Emigrantów, które miało, przede wszystkim, roztoczyć opiekę nad żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej, a także ułatwić im życie na emigracji i znalezienie zatrudnienia. W 1953 emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zapisał się do szkoły hotelarskiej, którą ukończył po półtora roku. Zatrudniony został jako kierownik klubu w Wilmington w stanie Delaware, gdzie pracował do emerytury.
 
Witold Iłłakowicz (ur. 19 marca 1918 r., zm. 01 stycznia 1966 r.), brat Jerzego. Żołnierz Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego. Powstaniec Warszawski, walczył w I Obwodzie "Radwan" (Śródmieście), 4. Rejonie - XII zgrupowania im. Łukasińskiego (batalion "Łukasiński"), Dywizjonie 1806 (konspiracyjny 1. pułk strzelców konnych), następnie w Grupie "Północ" - Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa (PKB), Oddziale "Barry." Od 20 września 1944 r. w 28. Dywizji Piechoty AK im. Stefana Okrzei, 15. pułku piechoty AK "Wilków". Po upadku Powstania internowany, przebywał w obozie jenieckim na terenie Niemiec.
 
 
 
 
 
 Dodaj swój komentarz do tej informacji Powiadom znajomego
 Powiadom znajomych o tej informacji
 Wróć do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006