U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2017.08.01
Strona wyświetlona 13 970 / 1 112 razy
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Informacja z dnia 2017.08.01

 
Od 1 sierpnia bieżącego roku rolnicy z naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
 
Rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1934), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2017 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
 
W okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 roku.
 
Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.
 
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który zamieszczamy poniżej
 
Do wniosku o zwrot podatku producent rolny powinien dołączyć faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 
Wypłata zwrotu nastąpi w okresie 2 - 31 października 2017 roku.


 
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006