U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.07.24
Strona wyświetlona 13 745 / 887 razy
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Informacja z dnia 2018.07.24

 
Od 1 sierpnia bieżącego roku rolnicy z naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
 
Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2018 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
 
W okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
 
Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.
 
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który zamieszczamy poniżej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podatnika o otrzymanej pomocy publicznej, również do pobrania z tej strony. Do wniosku o zwrot podatku producent rolny powinien dołączyć też faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 
 
Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. - nastąpi w okresie 1 - 31 października 2018 r


 
 
 

 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006