U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.01.30
Strona wyświetlona 14 843 / 1 985 razy
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Informacja z dnia 2018.01.30

 
Od 1 lutego bieżącego roku rolnicy z naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
 
Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2018 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
 
W okresie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2018 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
 
Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.
 
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który zamieszczamy poniżej.
 
Do wniosku o zwrot podatku producent rolny powinien dołączyć faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 
Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. - nastąpi w okresie 3 - 30 kwietnia 2018 r.


 
 
Wracamy Chcę wrócić do poprzedniej strony
 
Twój komentarz dotyczący powyższej informacji
 
 
Twój Nick:
 
Twój komentarz: (max. 300 znaków!)   Wykorzystałeś:
 
Przepisz liczbę. Jeśli nie możesz jej odczytać, kliknij w przycisk  odświerz "odświerz"    tu wpisz liczbę 
 


[2019.03.18] Internaut(k)a: , z komputera: [ 46.229.168.130 ] napisał(a):