U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.12.13
Strona wyświetlona 299 376 / 1 970  razy
 
Informacje podatkowe na rok 2019
 

 

 

Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na rok 2019


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Podana wartość sprzedaży drewna obowiązuje również przy obliczaniu podatku leśnego w roku podatkowym 2019 na terenie Gminy Łaziska

[zobacz ...]


Informacje o podatku leśnym na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

[zobacz ...]


Uchwała Nr Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

[zobacz ...]


Informacje o podatku rolnym na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2019

[zobacz ...]


Informacje o podatku od nieruchomości na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Obowiązuje również w roku podatkowym 2019

[zobacz ...]Informacje o podatku od środków transportowych na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łaziska

[zobacz ...]
Formularze dokumentów podatkowych obowiązujących w roku podatkowym 2019
Uwaga! Dokumenty formatu WORD (DOC) nie są edytowalne online. Aby je wypełnić należy je zapisać, otworzyć i edytować!
DR-1 - deklaracja na podatek rolny

pobierz... [712]    pobierz... [672]


DL-1 - deklaracja na podatek leśny

pobierz... [676]    pobierz... [653]


DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

pobierz... [706]    pobierz... [655]


IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

pobierz... [682]    pobierz... [622]


IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

pobierz... [668]    pobierz... [643]


IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

pobierz... [648]    pobierz... [672]


ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

pobierz... [656]    pobierz... [688]


ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

pobierz... [635]    pobierz... [681]


ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

pobierz... [673]    pobierz... [653]


ZN-1/A - dane o nieruchomościach

pobierz... [655]    pobierz... [688]


ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

pobierz... [654]    pobierz... [705]


ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

pobierz... [711]    pobierz... [654]


DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

pobierz... [643]    pobierz... [651]


DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

pobierz... [624]    pobierz... [616]


Numer konta bankowego dochodów Urzędu Gminy Łaziska:
02 8734 0008 0030 1036 2000 0010
Na to konto można między innymi dokonywać wpłat należności podatkowych oraz opłat za wodęJeśli chcesz poznać informacje podatkowe z poprzednich lat...


Powrót do poprzedniej strony Powrót do poprzedniej strony
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006