U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 13 listopada 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.11.08
Strona wyświetlona 296 966 / 57  razy
 
Informacje podatkowe na rok 2019
 

 

 

Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na rok 2019


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

[zobacz ...]


Informacje o podatku leśnym na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

[zobacz ...]


Informacje o podatku rolnym na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]

Informacje o podatku od nieruchomości na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]Informacje o podatku od środków transportowych na stronie Ministerstwa Finansów

[zobacz ...]


Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łaziska

[zobacz ...]

Formularze dokumentów podatkowych obowiązujących w roku podatkowym 2019
Uwaga! Dokumenty formatu WORD (DOC) nie są edytowalne online. Aby je wypełnić należy je zapisać, otworzyć i edytować!
DR-1 - deklaracja na podatek rolny

pobierz... [519]    pobierz... [490]


DL-1 - deklaracja na podatek leśny

pobierz... [489]    pobierz... [477]


DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

pobierz... [509]    pobierz... [462]


IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

pobierz... [511]    pobierz... [461]


IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

pobierz... [486]    pobierz... [467]


IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

pobierz... [488]    pobierz... [494]


ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

pobierz... [483]    pobierz... [508]


ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

pobierz... [464]    pobierz... [492]


ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

pobierz... [510]    pobierz... [489]


ZN-1/A - dane o nieruchomościach

pobierz... [487]    pobierz... [502]


ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

pobierz... [481]    pobierz... [522]


ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

pobierz... [521]    pobierz... [484]


DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

pobierz... [456]    pobierz... [497]


DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

pobierz... [452]    pobierz... [467]


Numer konta bankowego dochodów Urzędu Gminy Łaziska:
02 8734 0008 0030 1036 2000 0010
Na to konto można między innymi dokonywać wpłat należności podatkowych oraz opłat za wodęJeśli chcesz poznać informacje podatkowe z poprzednich lat...


Powrót do poprzedniej strony Powrót do poprzedniej strony
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006