U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor ds. fifnsowo- podatkowych
Nowak (Gawlik) Anna Pokój nr 14 81 827 69 24 ag@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w szczególności,
- księgowanie wpłat dla poszczególnych podatników,
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz ewidencja,
- obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów opracowanie listy wypłat,
- naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych i ich ewidencja,
- uzgadnianie przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z pracownikiem wymiaru podatków,
- dokonywanie odpisów należności podatkowych tytułu umorzeń, ewidencjonowanie na kontach podatników,
- sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowości podatkowej,
- rozlicznie wpływów podatku rolnego do ustalania należności na rzecz Izby Rolniczej.
2. Sprawdzanie raportów kasowych
3. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej.
4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska