U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor d/s gospodarki finansowej
Pilichowska Edyta Pokój nr 5 81 827 69 31 podatki@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o stanie majątkowym ze zbioru ewidencji podatkowej.
2. Wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
3. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych zewnętrznych.
4. Sprawdzanie pod względem rachunkowym raportów kasowych z dochodów i wydatków.
5. Księgowanie budżetu gminy /organ/ na kontach syntetycznych.
6. Obsługa księgowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Łaziskach.
7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska