U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
Szymańska Strawa Edyta Pokój nr 14 81 827 69 24 wzp@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. W zakresie podatków i opłat wiejskich:
- prowadzenie i aktualizacja kart gospodarstw rolnych,
- prowadzenie rozpisów i kumulacji gruntów dla celów podatkowych w uzgodnieniu z inspektorem d/s gospodarki gruntami i geodetą powiatowym,
- zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatków i opłat wiejskich,
- dokonywanie wymiaru podatków i opłat wiejskich, podatku od nieruchomości oraz innych zobowiązań podatkowych i opłat wymierzonych dla gospodarstw indywidualnych,
- wystawianie nakazów płatniczych na wymierzone podatki i opłaty wiejskie,
- prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów oraz rejestru odwołań od wymiaru,
- rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat podatków i opłat wiejskich,
- analizowanie realizacji wpływów należności finansowych, ustalanie planów w tym zakresie oraz opracowywanie okresowych informacji z realizacji planu finansowego,
- opracowywanie sprawozdań z wymiaru i poboru podatków i opłat wiejskich, podatku od nieruchomości,
- uzgadnianie rejestrów przypisów i odpisów z dziennikami obrotów księgowości podatkowej.
2. W zakresie podatku od nieruchomości:
- wzywanie właścicieli nieruchomości do składania wykazów nieruchomości oraz przyjmowanie i sprawdzanie tych wykazów,
- wymiar podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów od rejestru odwołań,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości i posiadaczy psów,
- uzgadnianie rejestrów przypisów i odpisów z dziennikami obrotów księgowości podatkowej.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska