U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor d/s obsługi kasowej
Walęcik Barbara Pokój nr 15 81 827 69 25 kasa@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury; w szczególności:
a) pisanie czeków i przelewów,
b) przynoszenie gotówki z banku i dokonywanie wypłat:
- wynagrodzeń pracownikom,
- wynagrodzeń kierowcom OSP,
- prowizji sołtysom,
- dodatków mieszkaniowych,
- zasiłków rodzinnych,
- zasiłków z pomocy społecznej,
- należności wynikających z rachunków,
- innych należności;
c) odprowadzanie gotówki do banku oraz przyjmowanie wpłat:
- należności gminy z tytułu podatków i opłat,
- za dowody osobiste,
- za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
- za sprzedaż napojów alkoholowych,
- z tytułu przyłączenia się do sieci wodociągowej,
- wpis lub zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
- wadium do przetargu,
- innych wpłat;
b) sporządzanie raportów kasowych.
2. Sprzedaż znaczków opłaty skarbowej oraz weksli, a także zaopatrywanie się w nie.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska