U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
Żywarska Ewa Pokój nr 5 81 827 69 31 sekretariat@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz urządzeń księgowych w zakresie wydatków
budżetowych, a w szczególności:
a) kart wydatków budżetowych.,
b) dziennika jednostki (księgi głównej),
c) sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków Urzędu Gminy,
d) sporządzanie zestawień z wyciągów bankowych z raportów kasowych,
e) uzgadnianie sald.
2. Uzgadnianie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych podlegającego przekazaniu do Urzędu Skarbowego.
3.Uzgadnianie wynagrodzenia pracowników oraz wysokości przekazanych składek do
ZUS z kartami wynagrodzeń.
4. Prowadzenie księgowania sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli.
5. Uzgadnianie zakupów środków trwałych z księgą inwentarzową.
6. Sporządzanie sprawozdań opisowych z wydatków na półrocze i koniec roku budżetowego.
7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska