Piotrawin
Powierzchnia wioski: 904,80 ha , w tym lasy 102,31 ha .
Wioskę zamieszkuje 238 (stan na 2015.12.31) mieszkańców.
Sołtysem wioski jest pan Stanisław Franciszek Owczarz [Brak zgody na podanie numeru telefonu] .
Radnym w Radzie Gminy Łaziska jest pan Stanisław Franciszek Owczarz .
Najbardziej znana miejscowość turystyczna Gminy.  Z Piotrawinem i jego dawną historią, związana jest urocza legenda . Z miejscowością tą związany jest kult św. Stanisława - biskupa. Wg tradycji kościół w Piotrawinie istniał już od roku 1076. Od 1319 roku Piotrawin był własnością Kapituły Krakowskiej. W 1410 roku biskup Zbigniew Oleśnicki ufundował murowany kościół w stylu gotyckim. Kościół ten istnieje w nienaruszonym stanie do dziś.

W kościele znajduje się dużo zabytków sakralnych: późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVII wieku, obraz sądu Bolesława Śmiałego nad Stanisławem biskupem z datą 1601 r. gotycka tablica erekcyjna z figurami Madonny i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. ( wejdź do środka...)

 

 
Zdjęcie nadesłane przez "maszpralka"
 
 
Na terenie kościelnym leży kilkanaście dużych kamiennych głowic jońskich z lat 1770-1772. Architekt Ferdynand Franciszek Nax przygotowywał je do budowy bazyliki pod wezwaniem św. Stanisława. Budowa nie doszła jednak do skutku.

 

 Obok kościoła stoi wzniesiona w latach 1440-1441 kaplica z grobem Piotrowina.

  

W Piotrawinie znajduje się również małe muzeum Św Stanisława biskupa ( wejdź do środka... )

 

Piotrawin leży nad Wisłą. Na granicy gmin Łaziska i Józefów nad Wisłą znajdują się kamieniołomy. Z wysokiego na blisko 100 m brzegu pięknie widać dolinę Wisły z wpadajšcš do niej rzekš Kamiennš. Nadal w wysokich œcianach wyrobiska bieleje wapienna skała.

 

 

  

  

  

  

  

  

 


Masz swoje ciekawe zdjęcie z tej okolicy? Prosimy podziel się nim z nami Możesz wysłać plik do 30 MB!

Twój nick:    

Wysyłam: (wybierz)  Pojedyncze zdjęcie [JPG]     Kilka spakowanych zdjęć [ZIP/RAR]