U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia ktualizacja strony: 2018.10.27
Strona wyświetlona 435963 / 7672 razy
 
Informacje wyborcze dla mieszkańców Gminy Łaziska

Wybory samorządowe przeprowadzone 21 października 2018 roku

Ze względu na brak rozstrzygnięcia w wyborach Wójta Gminy,
II tura wyborów odbędzie się 4 listopada

   
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach z dnia 22 października o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku [zobacz ...]
   

   
Wyniki wyborów I tury z dnia 21 października [zobacz ...]
   

   
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie OKW ds Ustalenia Wyników Głosowania nr 6 w Gminie Łaziska [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łaziska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach wójta Gminy Łaziska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatach na radnych w w wyborach do Rady Gminy Łaziska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [zobacz ...]
   

   
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [zobacz ...]
   

   
Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie dodatkowych zgłoszęń kandydatów do komisji wyborczych [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaziska z dnia 18 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. [zobacz ...]
   

   
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach [zobacz ...]
   

   
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaziska z dnia 22 sierpnia 2018 roku - Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łaziskach [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu Lubelskim [zobacz ...]
   

   
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa lubelskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Lubelskiego [zobacz ...]
   

   
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [zobacz ...]
   

   
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. KALENDARZ WYBORCZY [zobacz ...]
   

   
Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. [zobacz ...]
   

   
Wykaz liczby radnych wybieranych w poszczególnych radach na obszarze województwa lubelskiego w wyborach do rad organów samorządu terytorialnego w 2018 roku [zobacz ...]
      
28 marca 2018 roku Rada Gminy Łaziska dokonała nowego podziału Gminy Łaziska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [zobacz ...]
   

   
28 marca 2018 roku Rada Gminy Łaziska dokonała nowego podziału Gminy Łaziska na stałe obwody głosowania. [zobacz ...]
   


 
 


   
   
Chcesz poznać informacje archiwalne dotyczące wyborów w naszej Gminie?  
 
 
Do góry strony
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska