U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 14 sierpnia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia ktualizacja strony: 2018.04.13
Strona wyświetlona 428594/ 639 razy
 
Informacje wyborcze dla mieszkańców Gminy Łaziska


Zbliżające się wybory samorządowe   
Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. [zobacz ...]
   

   
Wykaz liczby radnych wybieranych w poszczególnych radach na obszarze województwa lubelskiego w wyborach do rad organów samorządu terytorialnego w 2018 roku [zobacz ...]
      
28 marca 2018 roku Rada Gminy Łaziska dokonała nowego podziału Gminy Łaziska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [zobacz ...]
   

   
28 marca 2018 roku Rada Gminy Łaziska dokonała nowego podziału Gminy Łaziska na stałe obwody głosowania. [zobacz ...]
   


 
 


   
   
Chcesz poznać informacje archiwalne dotyczące wyborów w naszej Gminie?  
 
 
Do góry strony
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska