U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Łaziska. Archeologia
 
 
 
 
Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łaziska. Stan aktualny na dzień 2017.03.31 [ 386 ]
 
Karty adresowe stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Łaziska [ 365 ]
 
Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łaziskae, dla których zgodnie za art. 22 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy" [ 359 ]
 
Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łaziska znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których nie wykonano kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Łaziska [ 368 ]
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006