U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 18 października 2018 r.
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Łaziska. Archeologia
 
 
 
 
Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łaziska. Stan aktualny na dzień 2017.03.31 [ 329 ]
 
Karty adresowe stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Łaziska [ 321 ]
 
Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łaziskae, dla których zgodnie za art. 22 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy" [ 313 ]
 
Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łaziska znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których nie wykonano kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Łaziska [ 322 ]
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006