U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2017.10.27
Strona wyświetlona 956 razy
 
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Łaziska. Architektura
 
 
 
 
Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łaziska. Stan aktualny na dzień 2017.03.31 [ 490 ]
 
Karty adresowe zabytków nieruchomych na terenie Gminy Łaziska [ 450 ]
 
Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy Łaziska wpisanych do rejestru zabytków, dla których zgodnie za art. 22 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy". [ 451 ]
 
Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy Łaziska znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dla których zgodnie z art. 22 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy." Zgodnie z art. 22 pkt 5: "W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte … inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków" [ 430 ]
 
Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy Łaziska znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków lub proponowanych do włączenia do ewidencji wojewódzkiej dla których nie wykonano kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łaziska. [ 448 ]
 
Załącznik do Wykazu zabytków nieruchomych z terenu gminy Łaziska znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (nie wpisanych do rejestru zabytków) dla których nie wykonano kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łaziska. Wykaz dotyczy obiektów znajdujących się na liście [ 419 ]
 
Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy Łaziska proponowanych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków, dla których zgodnie za art. 22 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Zgodnie z art. 22 pkt 5: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków Stan według weryfikacyjnych prac terenowych na obszarze gminy Łaziska przeprowadzonych w marcu 2017 roku [ 450 ]
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006