U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w sobotę, 19 stycznia 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.09.20
Strona wyświetlona 90693 razy
 
Rolnictwo w Gminie Łaziska
 
 
Gmina Łaziska zajmuje powierzchnię 109,32 km2, co stanowi 13.59 % powierzchni powiatu opolskiego wynoszącego 804,1 km2.  Na ogólną powierzchnię gruntów gminy  użytki rolne stanowią 68,12% i wynoszą 7446 ha. Świadczy to o wybitnie rolniczym charakterze gminy. 

 

 

Stosunkowo duża jest powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosząca 2804 ha co stanowi 25,65 % powierzchni całkowitej. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnie 194 ha, grunty pod wodami 322 ha. Nieużytki i tereny różne zajmują znikomy procent.


W gminie dominują grunty klasy IV i VIa. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Dominują uprawy sadownicze (ponad 60% użytków rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe.

   

   

Specyfiką Gminy są duże plantacje chmielu.

W układzie przestrzennym uprawy rolne z przewagą sadownictwa występują w północno -zachodniej części gminy.

 

 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006