Władze gminy

Wójt Gminy Łaziska

Karol Grzęda

Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

Marcin Gazda

Sekretarz Gminy

Tomasz Czyż

Skarbnik Gminy

Renata Czapla

Czcionka
Kontrast