Wydarzenia

Informacja o spisie wyborców – Gmina Łazisk

Informacja o spisie wyborców – Gmina Łazisk

INFORMACJA Wójta Gminy Łaziska z dnia 18 września 2019 r. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu...

czytaj dalej
Gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

Gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

W dniu 7 września 2019 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z gminy Łaziska przy udziale członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), w tym Szefa GZZK – Wójta Gminy Łaziska Karola Grzędy, insp. ds.p-poż. Jacka...

czytaj dalej
 KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM

 KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM

 KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM Z dniem 04.09.2019r. na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019r., zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w...

czytaj dalej
 KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo. Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowościach Kamień, Janiszów i Łaziska została pozytywnie zarekomendowana do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym przygotowujemy się do realizacji zadania już w 2019...

czytaj dalej
Czcionka
Kontrast