Zarządzenie Nr 120.15.2019

Wójta Gminy Łaziska

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Łaziska

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040), zarządza się co następuje:

 

 

  • 1

 

Z uwagi na utrzymujące się od wielu dni upały i prognozy, które wskazują na dalszy wzrost temperatury powietrza zarządza się skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Łaziska w dniach od 12 do 14 czerwca 2019 r. – do godziny 14:30.

 

  • 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy Łaziska.

 

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Czcionka
Kontrast