U. III(IX) - ... - 24 (28. 05. 2024) - STANOWISKO PRZYMROZKI