Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji...

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaziska Informujemy, że do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do ustalenia prawa do tego dodatku i do wydania decyzji...
Font Resize