RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

06/10/2022                      RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 128023L NA ODCINKU 0+829 – 5+416 DŁ. 4,587 KM Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej...