W dniu 7 września 2019 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z gminy Łaziska przy udziale członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), w tym Szefa GZZK – Wójta Gminy Łaziska Karola Grzędy, insp. ds.p-poż. Jacka Ciostka i K-danta Gminnego OSP Mirosława Koniora.
W ćwiczeniach uczestniczyły sekcje z 10 OSP : Braciejowic, Piotrawina, Kamienia, Kępy Gosteckiej, Głodna, Trzcińca, Niedźwiady Dużej, Zakrzowa oraz jednostki OSP włączone do KSRG – Łaziska i Las Dębowy.
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie wiedzy i umiejętności strażaków w czasie prowadzenia działań ratowniczych.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym przeprowadził ratownik z JRG Opole Lubelskie -Bartłomiej Jakubczyk z wykorzystaniem zestawu PSP R1 i fantomu.
Przećwiczone zostały następujące epizody praktyczne:
– gaszenie dwóch pożarów nieużytków – OSP Niedźwiada Duża, Trzciniec Głodno i Piotrawin ;
– udzielanie pomocy trzem osobom poszkodowanym przygniecionych drzewem wraz z odblokowaniem drogi (powalone drzewa) – OSP Łaziska , Las Dębowy i Kamień.
– poszukiwanie i udzielanie pomocy poszkodowanemu na rzece Wiśle. W tym epizodzie uczestniczyły jednostki OSP Braciejowice, Zakrzów i Kępa Gostecka z wykorzystaniem posiadanych łodzi ratowniczych z silnikami zaburtowymi.

Podsumowania i oceny ćwiczeń dokonał Wójt Gminy Łaziska Karol Grzęda z Komendantem Gminnym OSP Mirosławem Koniorem. Wszystkie założenia ćwiczebne zostały zrealizowane w stopniu dobrym.