Kampania –„Czy wiesz, że…” 2021

Kontynuacja kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.

Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z Poradni Internetowej HIV/AIDS oraz z Telefonu Zaufania HIV/ AIDS.

Działania zaplanowane w roku 2021:

ETAP I: Podniesienie poziomu wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV, choroby AIDS oraz innych STIs.

Termin: 16-30 czerwca 2021 r.

Działania:

 • Ekspozycja 5 plakatów kampanijnych na zewnętrznych tablicach informacyjnych tzw. Citylightach, o rozmiarach 1,2×1,8 m, umieszczonych gł. na przystankach komunikacji miejskiej, ale też w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe: 500 nośników w 12 województwach.
 • Ogólnopolska kampania w mediach społecznościowych (Facebook/Instagram) pn. „Czy wiesz, że…”, dotycząca problematyki HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) przy wykorzystaniu 5 projektów plakatów kampanijnych.

                                  

Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup wiekowych:

 • 18-34 lata
 • 35-49 lat

Nie ograniczamy naszej grupy docelowej pod względem płci, wykształcenia, dochodu ani miejsca zamieszkania.

 

Tło społeczne:

 • Stała potrzeba podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy Polaków nt. HIV/AIDS oraz STIs, niezależnie od wieku.
  Pracownicy Telefonu Zaufania oraz Poradni Internetowej HIV/AIDS wielokrotnie sygnalizowali, że świadomość zagrożenia zakażeniem HIV wśród rozmówców jest bardzo niska, a pytania kierowane do obu poradni są podobne do tych stawianych na początku lat 90., np. czy można się zakazić przez dotyk, przez podanie ręki i czy komary lub zwierzęta przenoszą HIV.
  Bardzo duży odsetek społeczeństwa nie potrafi prawidłowo wymienić podstawowych sytuacji, w których nie istnieje realne narażenie na zakażenie HIV[1],[2].
 • Małe zainteresowanie problematyką HIV/AIDS wynikające m.in. ze stereotypizacji przypisującej możliwość zakażenia wirusem HIV wyłącznie wybranym grupom społecznym, takim jak: osoby sprzedające usługi seksualne, osoby stosujące środki psychoaktywne czy osoby o orientacji homoseksualnej[3].
 • Brak odnoszenia ryzyka zakażenia HIV/STIs do własnej osoby. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2020 r. (próba badawcza 1000 osób) 70% respondentów stwierdziło, że ryzyko zakażenia się HIV nie było w ich przypadku prawdopodobne, a 55% wskazało, że w ich życiu nie było sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia. Jednocześnie co czwarta osoba deklarowała kontakty fizyczne z osobą inną niż obecny stały partner, a 29% miało kontakty seksualne bez  użycia prezerwatywy z osobą, o której zdrowiu seksualnym nic nie wiedziały[4].

 

Brak świadomości dotyczącej możliwości wykonania badań w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z kilkudziesięciu punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)https://aids.gov.pl/pkd. Tylko około 5-9% dorosłych osób wykonało choć raz w swoim życiu test w kierunku HIV. Między rokiem 2016 a 2019 roczny wskaźnik testowania spadł z 3 do 1 na 100 000 mieszkańców, co odpowiada tylko około 1% populacji Polski badanej w kierunku HIV[5].