Rowerem z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” podsumowując projekt „Budowa infrastruktury turystycznej i zakup wyposażenia oraz promocja turystyki aktywnej na Owocowym Szlaku”
Zapraszamy Państwa do korzystania z rowerów pozyskanych przez gminę i odwiedzania szlaków rowerowych, pieszych i dydaktycznych na terenie powiatu opolskiego.