ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Łaziskach zawiadamia rolników, że od 15 do 30 czerwca 2020 r. mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez przymrozki wiosenne. Podane w oświadczeniach powierzchnie i uprawy muszą być zgodne z zadeklarowanymi we wniosku do ARiMR o przyznanie płatności na rok 2020 r. W związku z powyższym wraz z oświadczeniem każdy rolnik przedkłada swój wniosek o przyznanie płatności na 2020 r., który może pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.

Prosimy nie drukować załączników graficznych do wniosku tj. map.

Druki wniosków o oszacowanie strat dostępne są na stronie internetowej urzędu www.gminalaziska.pl oraz  w Urzędzie Gminy w Łaziskach.

Podanie przez rolnika w ww. wniosku nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu pomocy.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy (załącznik nr 4).

 

Wniosek Oświadczenie