ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Łaziskach zawiadamia rolników, że jeżeli na wskutek gradu ponieśli straty w uprawach to do 22 lipca 2022 r. mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Podane w oświadczeniach powierzchnie i uprawy muszą być zgodne z zadeklarowanymi we wniosku do ARiMR o przyznanie płatności na rok 2022 r. W związku z powyższym, wraz z oświadczeniem, każdy rolnik przedkłada swój wniosek o przyznanie płatności na 2022 r., który może pozyskać ze strony internetowej ARiMR.

Prosimy nie drukować załączników graficznych do wniosku tj. map.

Druki wniosków o oszacowanie strat dostępne są na stronie internetowej urzędu www.gminalaziska.pl oraz  w Urzędzie Gminy w Łaziskach.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy 2022 doc. Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy 2022 pdf.