ZAWIADOMIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gmina Łaziska przygotowuje się do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego celem oszacowania potrzeb mieszkańców.

Zainteresowani właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie wniosków u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Łaziskach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 10 listopada 2022 r.  Wnioski dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Łaziskach i na stronie internetowej urzędu www. gminalaziska.pl

Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Mieszkaniec składający zapotrzebowanie na zakup preferencyjny ma możliwość wyboru rodzaju paliwa stałego:

  • orzech/groszek
  • miał

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) czyli:

– w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r.

– po 11 sierpnia 2022 r. w  przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

wniosek preferencyjny zakup węgla wniosek preferencyjny zakup węgla pdf