Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców miejscowości Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Kamień, Kamień – Kolonia, Piotrawin, Piotrawin – Kolonia, że ze względu na problemy techniczne po stronie odbiorcy odpadów w dniu dzisiejszym tj. 15.07.2020 r. (środa) nie będą odebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Prosimy wystawić ww. odpady w czwartek.

 

Za utrudnienia z góry przepraszamy.