dr hab. Katarzyna Golan, profesor uczelni

Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim

 

Zwalczanie stadiów zimujących tarcznika niszczyciela

 

Tarcznik niszczyciel jest szkodnikiem, który od 2015 roku stanowi poważne zagrożenie dla upraw sadowniczych w Polsce. Notowany między innymi na Lubelszczyźnie, w okolicach Sandomierza i Mazowszu, w krótkim czasie może doprowadzić do zamierania roślin, na których żeruje.

Zwalczanie szkodnika jest trudne ze względu na produkowane przez larwy i samice tarczki, które skutecznie chronią ich ciała przed dostępem insektycydów. Aktualnie, wczesną wiosną, w okresie bezlistnym, mamy możliwość ograniczenia liczebności tarcznika przez zastosowanie na stadia zimujące szkodnika oprysku z użyciem olejów. Preparaty olejowe działają na szkodniki kontaktowo, a na roślinie powierzchniowo. Pokrycie szkodnika nieprzepuszczalną dla powietrza cienką warstwą utrudnia proces oddychania i doprowadza do śmierci owada.

Na nadchodzący tydzień prognozowana jest temperatura o wartościach znacznie powyżej 10̊C, z dwudniowym okresem ochłodzenia. Na pewno będzie ona miała wpływ na rozwój roślin i aktywność owadów. Dlatego też, w najbliższe dni obserwując porażone przez tarcznika drzewa w sadach zwróćmy uwagę na rozwój pąków liściowych. Bieżące obserwacje prowadzone na Lubelszczyźnie wykazały, że część drzew owocowych jest już w początkowej fazie pękania pąków (tzw. „mysiego ucha”). Jest to dobry moment do zwalczania stadiów zimujących tarcznika niszczyciela. W tym celu stosuje się najczęściej dostępne w handlu preparaty na bazie oleju parafinowego.