Galeria

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Szanowni Rolnicy. W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy do składania wniosków w dniach 01.02.2021 do 01.03.2021 w Urzędzie Gminy w Łaziskach. Każdy rolnik musi złożyć stosowny...

czytaj dalej

SPIS POWSZECHNY 2021 – OGŁOSZENIE NABORU NA RACHMISTRZÓW

Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2021 Już od 1 kwietnia 2021 r. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!   Pan/Pani Karol Grzęda – Wójt Gminy Łaziska - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łaziska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór...

czytaj dalej

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach...

czytaj dalej

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z...

czytaj dalej
Skip to content