Kultura w Gminie Łaziska

Na terenie gminy Łaziska działa Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury. Sieć bibliotek w gminie Łaziska jest niezmienna od dziesiątków lat. Biblioteki swoją działalność w środowisku zaznaczają systematyczną, wielokierunkową pracą, wysokimi wskaźnikami czytelniczymi oraz tożsamością z lokalnymi wartościami. Praca w bibliotekach na terenie gminy Łaziska znacznie odbiega od standardowego modelu, za co wielokrotnie ta instytucja była nagradzana.
GBiDK w Łaziskach należy do grona nielicznych w województwie bibliotek, które świadczą usługi także jako dom kultury. Filie biblioteczne natomiast przejęły księgozbiory szkolne i obecnie pełnią również rolę bibliotek szkolnych.
Biblioteki są otwarte na współpracę w różnorodnych formach działania. Obok bogatej oferty książkowej zapraszają mieszkańców do udziału w imprezach środowiskowych, spotkaniach autorskich, konkursach, wycieczkach i wyjazdach do teatru. Wszystkie placówki wspomagają promocję gminy, kultywują tradycję i regionalizm.
Bieżące informacje o działalności można znaleźć na stronie internetowej GBiDK.