Kultura w Gminie Łaziska

Centrum kulturalne Gminy Łaziska stanowi Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach wraz z filią przy Szkole Podstawowej w Braciejowicach. Ośrodki te stanowią kuźnię krzewienia kultury wśród mieszkańców naszej gminy. GBiDK w Łaziskach współpracuje z chlubą artystyczną naszej gminy Zespołem Folklorystycznym „Powiśle”, który działa od ponad 25 lat. Repertuar zespołu stanowią piosenki ludowe oraz popularne utwory zaopatrzone we własne teksty opisujące regionalne wydarzenia. Zespół jest obecny na wszystkich gminnych i okolicznych imprezach kulturalnych. Świerzym powiewem promowania i rozwijania talentów muzycznych jest dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny „Mała Wisełka” prowadzony przez państwa Czarneckich. W zespole występują dzieci z naszej Gminy i uświetniają szereg uroczystości na terenie gminy, powiatu a nawet województwa. Informacje na temat działalności jednostek znajdują się na stronie: www.bibliotekawlaziskach.pl

Ważną rolę w organizacji życia kulturalnego odgrywają sołectwa we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Coraz więcej środków z Funduszy Sołeckich lokalne społeczności przeznaczają na kulturę i integrację. Ich inicjatywy i pomysły kierowane są do najbliższego otoczenia (na przykład festyny dla mieszkańców), umożliwiając aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i znajdują szerokie wsparcie Urzędu Gminy.
Pozostała działalność kulturalna odbywa się w świetlicach wiejskich, w których organizowane są lokalne imprezy okolicznościowe dla mieszkańców. Samorząd konsekwentnie i systematyczne przeprowadza remonty tych obiektów oraz wyposaża je w niezbędny sprzęt i urządzenia. Propagatorami działalności kulturalnej w świetlicach są Koła Gospodyń Wiejskich: „Łaziszczanki”, „Niedźwiedzianki”, „Kępianki”, „Powiślanki”, „Głodno-wianki”, „Zgodne Kopanianki” , Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Łaziska i w Lesie Dębowym oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Łaziskach, Niedźwiadzie Dużej, Trzcińcu, Wrzelowie, Głodnie, Lesie Dębowym, Zakrzowie, Braciejowicach, Kępie Gosteckiej, Kamieniu, Piotrawinie i Zgodzie. Obecnie organizacje te inicjują różnorodną działalność kulturalno-oświatową w swoich społecznościach jak i na szerszym polu integracji, czego przykładem jest „Piknik sąsiedzki” cyklicznie organizowana impreza plenerowa przez „Łaziszczanki” z udziałem samorządu gminnego. Szczegółowe informacje o swojej działalność organizacje prezentują na prowadzonych profilach Facebook.