Informacja o RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest częścią pakietu UE dotyczącego reformy ochrony danych, razem z dyrektywą o ochronie danych w obszarze policji i wymiaru sprawiedliwości.
Rozporządzenie zostało przyjęte 27 kwietnia 2016. W momencie wejścia w życie (od 25 maja 2018), po dwuletnim okresie przejściowym, zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich UE bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. Zastąpiło wówczas dyrektywę 95/46/WE.

W ślad za Rozporządzeniem unijnym, 10 maja 2018 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, która zastąpiła ustawę z 1997 roku. Ustawa zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 roku[3].

Realizując powyższe Wójt Gminy zarządzeniem nr 120.20.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku powołał Pana Artura Mamełko na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), w naszym Urzędzie. Dnia 4 grudnia zarządzeniem nr 120.32.2018 nowym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została Pani Zuzanna Gojska. Z naszym IODO możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email.: iodo@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Łaziskach. Dnia 1 Października zarządzeniem nr  120.25.2020 nowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została Pani Beata Woroszyło. Z naszym IODO możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email.: iodo@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Łaziskach.

 

Klauzula informacyjna Urządu Gminy w Łaziskach.

Klauzula Informacyjna Gmina Łaziska

Reklama

BIP advertisement epuap punkt potwierdzający profil zaufany Darmowa Pomoc Prawna w Gminie Łaziska  „Tropiciele natury” CYBERBEZPIECZEŃSTWO

POMOC DLA UCHODŹCÓW – INFORMACJE

POMOC DLA UCHODŹCÓW - INFORMACJE

Wodomierz

podaj-stan-wodomierza

Fundusze i dotacje

Fundusze unijne Energia słoneczna w gminie Łaziska Fundusz dróg samorządowych Zdalna szkoła Zdalna Szkoła Plus NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  Granty PPGR

Obserwuj nas

logo Facebook logo Transmisja.Info

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

Archiwum