Działalność gospodarcza

Na terenie gminy głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest rolnictwo. W gminie działa 971 gospodarstw, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 5,86 ha. Z działających gospodarstw 10 mieści się w przedziale 15-24 ha i są to głównie gospodarstwa specjalizujące się w produkcji sadowniczej. Nieco mniejsze znaczenie mają gospodarstwa specjalizują się w produkcji mleka. Zgodnie z ustawą o samorządzie, gmina jest wspólnotą samorządową utworzoną przez mieszkańców z jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołectwa. W zakresie działań gminy leżą wszystkie działania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, na rzecz innych podmiotów oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

Głównym celem działań o charakterze gospodarczym jest generowanie dochodów szczególnie w sektorze rolno – spożywczym, małych i średnich przedsiębiorstw, sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze administracji publicznej (budżetu państwa, budżetów gmin). Dobrze rozwinięty lokalny sektor gospodarczy jest bezpośrednim źródłem pomyślności mieszkańców gminy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w skali całej lokalnej społeczności. Efektem wzrostu lokalnego sektora gospodarczego powinien być wzrost liczby miejsc pracy. W modelu planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego rozwój gospodarczy zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest siłą napędową procesów rozwojowych zachodzących również w sferze społecznej i ekologiczno-przestrzennej. Z tego powodu dbałość o dobrą kondycję tego sektora powinna być jednym z przedmiotów szczególnej uwagi i troski lokalnych władz samorządowych.
Na terenie naszej gminy znajdują się tereny mogące stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować i rozpocząć działalność gospodarczą. Możliwe jest prowadzenie różnej działalności przemysłowej, nie kolidującej z prawami ochrony środowiska, handlowej i innnej.

Gmina jest rejonem charakteryzującym się wysoko wydajną produkcją sadowniczą, skąd wynika zapotrzebowanie na rozwój przetwórstwa owoców. Ze względu na fakt iż teren gminy jest w dużym procencie zalesiony można tu rozwinąć skup i przetwórstwo owoców leśnych.
Nie bez znaczenia są znaczne zasoby siły roboczej, oraz jej niskie koszty. Z uwagi na zalety krajobrazu i klimatu gminy, coraz większego znaczenia nabierają walory turystyczno – rekreacyjne. Istnieje więc zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
Ze strony władz gminy potencjalny inwestor może liczyć na wszelką pomoc prawną i organizacyjną, oraz ułatwienie kontaktów z istniejącymi podmiotami.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania na terenie naszej gminy!

Reklama

BIP advertisement epuap punkt potwierdzający profil zaufany Darmowa Pomoc Prawna w Gminie Łaziska  „Tropiciele natury” CYBERBEZPIECZEŃSTWO

POMOC DLA UCHODŹCÓW – INFORMACJE

POMOC DLA UCHODŹCÓW - INFORMACJE

Wodomierz

podaj-stan-wodomierza

Fundusze i dotacje

Fundusze unijne Energia słoneczna w gminie Łaziska Fundusz dróg samorządowych Zdalna szkoła Zdalna Szkoła Plus NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  Granty PPGR

Fundusze i Dotacje

Poznaj Polskę

Obserwuj nas

logo Facebook logo Transmisja.Info

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

Archiwum